Gezonde School

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt u aan verschillende thema’s, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst  . Zo zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt. Volgt u het stappenplan en heeft u één of meer thema’s op orde? Vraag dan het vignet aan en laat zien dat uw school een Gezonde School is.

Werken volgens de Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak in een cirkel weergegeven, met drie taartpunten: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. In n de buitenring staat succesfactoren

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat uw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maakt u van losse activiteiten één geheel. De aanpak bestaat uit drie fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Zo werkt u doelgericht en efficiënt aan een gezonde leefstijl van uw leerlingen. 

De brede betrokkenheid van school en ouders is een succesfactor in elke stap. Leraren hebben bijvoorbeeld een belangrijke voorbeeldfunctie en u heeft de hulp van ouders nodig om het gedrag van leerlingen binnen en buiten school te veranderen. Dat laatste is voor veel scholen een uitdaging. Daarom is er in de Gezonde School-aanpak veel aandacht voor ouderbetrokkenheid.

https://www.gezondeschool.nl/